Εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας στον Μύλο των Ξωτικών (Τρίκαλα), 16 Δεκεμβρίου 2018

Εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας
στον Μύλο των Ξωτικών (Τρίκαλα)

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018