Εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρισσού στην Αθήνα για την παράσταση «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες», 8 Δεκεμβρίου 2018

Εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρισσού στην Αθήνα
για την παράσταση «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες»

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018