Πάρτι της Γ’ Λυκείου Ερατεινής με τον ντι τζέι Γιάννη Πέτσα, 17 Νοεμβρίου 2018, 22.30, Καφέ – Μπαρ «Πέτρινο», Ερατεινή

Πάρτι της Γ’ Λυκείου Ερατεινής 

με τον ντι τζέι Γιάννη Πέτσα

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018, 22.30
Καφέ – Μπαρ «Πέτρινο», Ερατεινή