Λαϊκή βραδιά με Στάθη Φλώρο – Φάνη Καραγεώργο – Στάθη Λίβα, 17 Νοεμβρίου 2018, Ταβέρνα «Φούρλας», Χρισσό

Λαϊκή βραδιά
με Στάθη Φλώρο – 
Φάνη Καραγεώργο – Στάθη Λίβα

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018
Ταβέρνα «Φούρλας», Χρισσό