Ελληνική βραδιά με τον ντι τζέι Παναγιώτη Σεγδίτσα, 17 Νοεμβρίου 2018, Καφέ – Μπαρ – Μεζεδοπωλείο «Χάρμαινα»,  Άμφισσα

Ελληνική βραδιά με τον ντι τζέι Παναγιώτη Σεγδίτσα

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018
Καφέ – Μπαρ – Μεζεδοπωλείο «Χάρμαινα» 
Άμφισσα, τηλ. 2265301378

www.harmainaamfissas.gr