Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 21 Νοεμβρίου 2018, 17.30 – 20.30, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 17.30 – 20.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου