Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή, 21 Ιουλίου 2016, 18.30 – 21.00, Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή!

21 Ιουλίου 2016, Πέμπτη, 18.30 – 21.00
Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

486