Μαθήματα Μοντέρνου Χορού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Δευτέρα, 15.00 – 16.00 και Τετάρτη, 14.30 – 15.30

Μαθήματα Μοντέρνου Χορού 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

κάθε Δευτέρα, 15.00 – 16.00 και Τετάρτη, 14.30 – 15.30