Μαθήματα Μοντέρνου Χορού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Δευτέρα

Μαθήματα Μοντέρνου Χορού 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

Δημοτικό: κάθε Δευτέρα, 15.00 – 16.00
Γυμνάσιο: κάθε Δευτέρα, 16.00 – 17.00

πληροφορίες: τηλ. 6974932218, 6980141214