Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Παρασκευή

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

κάθε Παρασκευή