Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Παρασκευή

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

κάθε Παρασκευή

Νήπιο,  Α και Β Δημοτικού: 18.00 – 19.00
Γυμνάσιο: 19.00 – 20.00
Γ, Δ, Ε, και Στ Δημοτικού:  20.00 – 21.00
Ενήλικες: 21.00 – 22.00