Πιλάτες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 18.15 – 19.15

Πιλάτες 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 18.15 – 19.15

πληροφορίες: τηλ. 6974932218, 6980141214