Πιλάτες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 18.30 – 19.30 και 19.30 – 20.30

Πιλάτες 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

κάθε Δευτέρα, 18.00 – 19.00 και 19.00 – 20.00
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 18.30 – 19.30 και 19.30 – 20.30