Στον Προφήτη Ηλία Δεσφίνας (φωτογραφίες της Σοφίας Σακελλαρίου, 19 Ιουλίου 2016)

Στον Προφήτη Ηλία Δεσφίνας

φωτογραφίες της Σοφίας Σακελλαρίου, 19 Ιουλίου 2016