Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17.30 – 18.30

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17.30 – 18.30