Δημιουργική Απασχόληση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος», κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17.00 – 18.00

Δημιουργική Απασχόληση
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17.00 – 18.00

πληροφορίες: τηλ. 6974932218, 6980141214