Ενημέρωση από το «Αμύμον – Παραδοσιακά Προϊόντα Φωκίδας» (10.11.2018, Facebook)