Ενημέρωση από το «Αμύμον – Παραδοσιακά Προϊόντα Φωκίδας» (17.11.2018, Facebook)