Ενημέρωση από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών (12.11.2018, Facebook)