Ενημέρωση από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών (19.11.2018, Facebook)