Ενημέρωση από τον Αστέρα Ιτέας (15.11.2018, Facebook)