Σεμινάριο Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού, 3 Νοεμβρίου 2018, 18.00, Ιτέα

Σεμινάριο Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, 18.00