Ημερίδα «Ορεινά Μονοπάτια – Ορεινές Διαδρομές στην Κεντρική Ελλάδα», 3 Νοεμβρίου 2018, 10.00 Καταφύγιο «Οίτη», Πανουργιάς

Ημερίδα
«Ορεινά Μονοπάτια – Ορεινές Διαδρομές
στην Κεντρική Ελλάδα»

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, 10.00
Καταφύγιο «Οίτη», Πανουργιάς