Μουσικό μεσημέρι με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 28 Οκτωβρίου 2018, 14.30, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μουσικό μεσημέρι
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, 14.30
«Μπρίκι», Γαλαξείδι