Πρόγραμμα Εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Ιτέα

Πρόγραμμα Εορτασμού
της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
στην Ιτέα