Πρόγραμμα Εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Γαλαξείδι

Πρόγραμμα Εορτασμού
της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
στο Γαλαξείδι