Έντεχνα, λαϊκά και ρεμπέτικα με τον Ηλία Ντόσκα και τον Θανάση Κατσουλιέρη, κάθε Σάββατο και Γιορτές, 21.30, Ταβέρνα «Το Τζάκι», Γραβιά

Έντεχνα, λαϊκά και ρεμπέτικα 
με τον Ηλία Ντόσκα και τον Θανάση Κατσουλιέρη

κάθε Σάββατο και Γιορτές, 21.30
Ταβέρνα «Το Τζάκι», Γραβιά