Περίπατος στο Αρχαίο Μονοπάτι Κίρρα – Δελφοί, συμμετοχή στην πανελλαδική δράση «Let’s do it!», 17 Απριλίου 2016

Περίπατος στο Αρχαίο Μονοπάτι Κίρρα – Δελφοί

συμμετοχή στην πανελλαδική δράση «Let’s do it!»
www.letsdoitgreece.org

17 Απριλίου 2016, Κυριακή
συνάντηση: 10.00, Πλατεία Κίρρας

968