Συνάντηση για την επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Γαλαξειδίου, 25 Οκτωβρίου 2018, 18.30, Δημοτικό Κατάστημα Γαλαξειδίου

Συνάντηση για την επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Γαλαξειδίου

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, 18.30
Δημοτικό Κατάστημα Γαλαξειδίου