Πρόγραμμα Εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Κίρρα

Πρόγραμμα Εορτασμού
της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
στην Κίρρα