Μουσική βραδιά με τον Μανώλη Βονάκη, 27 Οκτωβρίου 2018, 23.00, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Μουσική βραδιά με τον Μανώλη Βονάκη

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, 23.00
«Μέλυδρον», Γαλαξείδι, τηλ. 2265041200