Παιδικό Κουνγκ Φου στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά, ηλικίες έως 9 ετών: κάθε Δευτέρα, 19.00 – 20.00, ηλικίες άνω των δέκα ετών: κάθε Πέμπτη, 18.00 – 19.00

Παιδικό Κουνγκ Φου
στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά

ηλικίες έως 9 ετών: κάθε Δευτέρα, 19.00 – 20.00
ηλικίες άνω των δέκα ετών: κάθε Πέμπτη, 19.00 – 20.00