Γυμναστική στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 18.00 – 19.00

Γυμναστική
στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 18.00 – 19.00