Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά, κάθε Τρίτη, 19.00 – 20.00 και Παρασκευή, 20.30 – 21.30

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών
στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά

κάθε Τρίτη, 19.00 – 20.00 και Παρασκευή, 20.30 – 21.30