Μαθήματα των Χορευτικών Τμημάτων του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα», Παιδικό Τμήμα: κάθε Κυριακή, 17.30 – 18.30, Τμήμα Ενηλίκων: κάθε Κυριακή, 18.30 – 19.30

Μαθήματα των Χορευτικών Τμημάτων
του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα»

Παιδικό Τμήμα: κάθε Κυριακή, 17.30 – 18.30
Τμήμα Ενηλίκων: κάθε Κυριακή, 18.30 – 19.30