Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου Αγόριανης Παρνασσού (Επτάλοφος)

Αναστολή λειτουργίας λόγω κορωνοϊού

Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου Αγόριανης Παρνασσού

Επτάλοφος

επίσκεψη – ξενάγηση μετά από συνεννόηση
τηλ. 6906161841, 6944334949