«Προστατεύοντας την Καρδιά σου», επιστημονική εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό, 21 Οκτωβρίου 2018, 10.30 – 13.45, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

«Προστατεύοντας την Καρδιά σου»

επιστημονική εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, 10.30 – 13.45
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

διοργάνωση: Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας