Με το πενάκι του Παναγιώτη Μητσομπόνου (από την Άμφισσα)

Με το πενάκι του Παναγιώτη Μητσομπόνου

(από την Άμφισσα)