Μαθήματα Φωτογραφίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Κίρρας», κάθε Δευτέρα, 20.00

Μαθήματα Φωτογραφίας
στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Κίρρας»

κάθε Δευτέρα, 20.00
Πλατή 7, Κίρρα