Μαθήματα των Χορευτικών Τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, κάθε Δευτέρα, Αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

Μαθήματα των Χορευτικών Τμημάτων 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

κάθε Δευτέρα
Αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου