Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων  Μητσάκειου Δημοτικού Ωδείου Άμφισσας, 24 Οκτωβρίου 2018, 18,30

Εκλογική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
Μητσάκειου Δημοτικού Ωδείου Άμφισσας

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, 18,30
Μητσάκειο Δημοτικό Ωδείο Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα