Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος», Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»

www.etmerimna.gr/festival

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, 10.00 – 12.00
από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, 21.00
«Πορτραίτα Γυναικών»
από το Μαγικό Θέατρο και τον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας