Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος», Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

www.etmerimna.gr/festival