Εικαστική Έκθεση «Δημιουργικότητα χωρίς ηλικία – χωρίς προκαταλήψεις» στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος», 12 – 20 Οκτωβρίου 2018, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Εικαστική Έκθεση

«Δημιουργικότητα χωρίς ηλικία – χωρίς προκαταλήψεις»
στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»

12 – 20 Οκτωβρίου 2018
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

www.etmerimna.gr/festival