Βιωματικά Εργαστήρια στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος», 15 – 20 Οκτωβρίου 2018, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Βιωματικά Εργαστήρια
στο 2ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος»

15 – 19 Οκτωβρίου 2018
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

www.etmerimna.gr/festival