Μήνυμα του καταστήματος Φαλίδας (Άμφισσα) για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Μήνυμα του καταστήματος Φαλίδας (Άμφισσα)
για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων