Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 4 Οκτωβρίου 2018, 11.00 – 13.30, Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, 11.00 – 13.30
Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας