Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών Πολιτιστικός Σύλλογος «Ομάδα Εθελοντών Οι Φίλοι της Κίρρας», κάθε Κυριακή, Παιδικό Τμήμα: 18.00 – 19.00, Τμήμα Ενηλίκων: 19.00 – 20.00

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών
στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ομάδα Εθελοντών Οι Φίλοι της Κίρρας»

Παιδικό Τμήμα: κάθε Κυριακή, 18.00 – 19.00
Τμήμα Ενηλίκων: κάθε Κυριακή, 19.00 – 20.00

Πλατή 7, Κίρρα
πληροφορίες: τηλ. 6942599891, 6977881932