Μαθήματα Σκακιού στην Κίρρα, κάθε Δευτέρα, 19.00 – 20.00

Μαθήματα Σκακιού στην Κίρρα

Πολιτιστικός Σύλλογος «Ομάδα Εθελοντών Οι Φίλοι της Κίρρας»
Πλατή 7, Κίρρα

πληροφορίες: τηλ. 6942599891, 6951097826