Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών των Παιδικών Τμημάτων του Χορευτικού Ομίλου Άμφισσας του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, κάθε Σάββατο, 10.00 – 13.00

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών των Παιδικών Τμημάτων
του Χορευτικού Ομίλου Άμφισσας του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας

κάθε Σάββατο, 10.00 – 13.00
Αναγνωστοπούλου 4, Άμφισσα, τηλ. 2265022068