Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 19 Σεπτεμβρίου 2018, 18.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, 18.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων
Πλατεία Κεχαγιά (Πάνω Πλατεία), Άμφισσα