Ελληνικό Πάρτι, 15 Ιουλίου 2016, 23.00, «Sante Music Cafe», Άμφισσα

Ελληνικό Πάρτι!

15 Ιουλίου 2016, Παρασκευή, 23.00
«Sante Music Cafe», Δελμούζου 10, Άμφισσα, τηλ. 2265023905

373