«Γαλαξειδιώτικος Αύγουστος», 8 – 20 Αυγούστου 2018

Γαλαξειδιώτικος Αύγουστος

8 – 20 Αυγούστου 2018