Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Συλλόγου Υψηλοχωριτών

Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο ΔΣ του Συλλόγου Υψηλοχωριτών

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υψηλοχωριτών συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος …………………….. Χρήστος Μητρόπουλος
Αντιπρόεδρος ………………. Νίκος Νικόπουλος
Γενικός Γραμματέας …….. Γρηγόρης Τσιλιγκίρης
Εδικός Γραμματέας ……… Μαρίνα Καραγιάννη Αδαμοπούλου
Ταμίας ……………………….. Αγγελος Καντάρης
Βοηθός Ταμία ……………… Γιάννης Λύτρας
Έφορος ………………………. Κώστας Διόγος
Μέλος ………………………… Μαργαρίτα Κανέλλου
Μέλος ………………………… Κώστας Τσιάκαλος

* Το Υψηλό Χωριό είναι χωριό της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδας.

984